Giới thiệu bài hát 3107-3 là ca khúc mới của 3 anh chàng Duongg x Nâu x W/N ra mắt vào tối 31/7/2021. Sau khi ra mắt chỉ