Đăng ký tiêm vắc xin covid-19 tại nhà Từ ngày 10/7/2021, người dân có thể đăng ký tiêm vắc-xin Covid 19 tại nhà thông qua trang web Cổng