113.000VND iMagz đi kèm theo với 1 trang đích cũng hoàn toàn có thể được thực hiện trên trang đăng bài, phong cách Designer của mẫu này đã